Gwarancja

Gwarancja
Wszystkie towary oferowane w sklepie www.szpanersklep.pl objęte są gwarancją producenta i są fabrycznie nowe. Okres gwarancji na nowe produkty w sklepie wynosi 12 miesięcy (liczone od daty wystawienia Faktury VAT).
Jeżeli razem z towarem i/lub z Fakturą nie została dostarczona Karta Gwarancyjna producenta oznacza to, że takowej Producent nie wystawia. Gdy karta gwarancyjna nie została wystawiona, wówczas podstawą do rozpatrzenia reklamacji i wykonania naprawy lub wymiany jest dowód zakupu.
W przypadku ujawnienia wad ukrytych produktów oferowanych w sklepie reklamacje zaleca się zgłaszać w formie pisemnej (e-mailem, listownie) na adres firmy: FATAEM Maciej Tortyna, ul. Podgórna 8, 61-829 Poznań.

Gwarancja nie będzie rozpatrywana, gdy nazwa modelu i/lub numer seryjny i/lub fabryczny symbol umieszczony na produkcie zostały zmienione, zamazane, usunięte lub zatarte.

Gwarancja nie obejmuje:
- uszkodzeń urządzeń powstałych w wyniku transportu,
- wykonywania czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych określonych w instrukcjach obsługi urządzeń,
- uszkodzeń urządzeń powstałych w wyniku składowania, użytkowania, konserwacji lub obchodzenia się niezgodnie z instrukcją obsługi lub zaleceniami Usługodawcy,
- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych, powstałych w wyniku działania zanieczyszczeń,
- uszkodzeń powstałych w wyniku przeróbki odzieży, z których zostały zerwane plomby i zabezpieczenia,
- wtórnych uszkodzeń, wynikających z użytkowania odzieży mimo dostrzeżenia pierwotnej wady, chyba że Usługodawca został powiadomiony i zalecił dalsze użytkowanie,
- wymianę części materiałów zużywających się w trakcie normalnej eksploatacji,
- uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił wyższych(wyładowania atmosferyczne, powódź, wojna itp),

Gwarancja obejmuje wyłącznie produkty zamówione w sklepie. Nie obejmuje zaś gratisów, dla których zawarto umowę z Klientem lub oddzielną umowę gwarancyjną, która podlega wyłączeniu lub takie, które takim umowom powinno podlegać.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl